سلام  بر تو  ای برترین بانوی جهان ،

سلام بر تو ای مادر حجت های الهی بر مردم

سلام بر تو ای ستم دیده ای که از حق او جلوگیری کردند.

 

خدایا ! 

 بر بنده ات و دختر پیامبرت و همسر وصی پیامبرت درود  فرست

درودی که منزلت و مقامی به او دهد ، برتر از

 منزلت بندگان گرامی ات از اهل آسمان و زمین .

 

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها

و سرالمستودع فیها

 

یا فاطمه  یا فاطمه یا فاطمه  یا فاطمه

یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه

 

ادرکنی یا  زهرا (س)*